Rizaldi, Muhammad, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik”. Widya Bhumi 3, no. 2 (October 31, 2023): 137–151. Accessed July 25, 2024. http://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/62.