Rizaldi, Muhammad, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani. 2023. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik”. Widya Bhumi 3 (2):137-51. https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62.